1. Pārdošanas noteikumi attiecas uz preču iegādi no Interneta veikala https://storitgroup.com/lv.

2. Maksa par preču piegādi ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida. Piegādes maksa tiek noteikta pēc tam, kad veikts pasūtījums.

3. Papildus šiem noteikumiem tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces Storit e-veikalā, regulē Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

4. Interneta veikalā nopērkamo preču cenas ir norādītas pie precēm. Cenai tiek pievienots PVN un piegādes maksa (ja nepieciešama piegāde). Visas interneta veikalā nopērkamo preču cenas norādītas eiro.

5. Ja pircējs ir pieprasījis preces piegādi, pasūtījumam tiks pievienota transporta maksa. Piegādes maksa tiks pievienota Jūsu pasūtījumam un kopā ar pasūtījuma saturu tiks nosūtīta uz e-pasta adresi, kuru norādījāt, veicot pasūtījumu.

6. Ja tiks pieprasīta uzstādīšana, tiks sastādīts uzstādīšanas piedāvājums atbilstoši konkrētajā pasūtījumā iekļautajam.

7. Ja interneta veikalā ir radusies cenu kļūda cilvēka kļūdas vai tehniskas kļūmes dēļ, interneta veikalam ir tiesības kļūdu labot. Ja darījums ir balstīts uz nepareiziem datiem, gan patērētājam, gan interneta veikalam ir tiesības izbeigt darījumu.

Acīmredzamas cenu noteikšanas kļūdas var ietvert šādu sarakstu, bet ne tikai:

a) preces cena 0,00 €;

b) cena vispār nav norādīta;

c) preces pašizmaksa ir vairākas vai vairākas reizes augstāka par interneta veikalā norādīto cenu.

8. Preču pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu (Līguma spēkā stāšanās brīdis), kad Noliktavu pasauleSIA norēķinu kontā ir saņemta samaksājamā summa saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumu.

9. Par precēm iespējams norēķināties ar pārskaitījumu.

10. Ja pasūtītās preces nevar piegādāt, jo tās ir beigušās, konstatēts defekts (kas nav norādīts pārdošanas sludinājumā) vai cita iemesla dēļ, pircējs par to tiks informēts pēc iespējas ātrāk un samaksātā nauda (t.sk. preces piegādes izmaksas) tiks nekavējoties atgriezta, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas.

11. Cenu svārstību gadījumā no ražotāja puses, Noliktavu pasaule SIA patur tiesības nepieciešamības gadījumā koriģēt cenas. Turklāt mēs paturam tiesības uz drukas kļūdām un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un labojumus produktu datos un pārdošanas nosacījumos.

12. Pēc Līguma stāšanās spēkā preces tiks izsniegtas no Noliktavu pasaule SIA noliktavas vai piegādātas Jums iepriekš saskaņotā laikā pa norādīto kontakttālruni vai e-pastu, kurš norādīts veicot pasūtījumu. Mēs piegādājam produkciju Latvijas Republikas robežās.

13. Ja prece nav uzreiz pieejama no noliktavā, par paredzamo piegādes laiku informēsim pēc pasūtījuma veikšanas (īpaša pasūtījuma preces var aizņemt 1-2 mēnešus). Ja preču savlaicīga piegāde nav iespējama tādu apstākļu dēļ, par kuriem Noliktavu pasaule SIA nav atbildīga, mēs par to Jūs informēsim pa kontakttālruni vai e-pasta adresi, kuru Jūs norādījāt, veicot pasūtījumu.

14. Lūdzam pārliecināties par norādītās kontaktinformācijas pareizību, veicot pasūtījumu, lai izvairītos no kavējumiem un pārpratumiem preču piegādē. Noliktavu pasaule SIA neuzņemas atbildību par preču piegādes kavējumiem un pārpratumiem, ja kavēšanās vai pārpratums ir radies Jūsu norādīto datu neprecizitātes vai nepareizības dēļ, veicot pasūtījumu.

15. Saņemot preces, iesakām nekavējoties pārbaudīt preču iepakojumu un daudzumu un sūdzību gadījumā izdarīt attiecīgu atzīmi pavadzīmē. Lūdzam ziņot par bojātu iepakojumu vai bojātu preci pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā uz e-pasta adresi daniels@np.lv vai pa kontakttālruni +371 26599590.

16. Noliktavu pasaule SIA ir tiesības atcelt pasūtījumu, ja prece nav noliktavā vai ja prece ir izslēgta no sortimenta vai tehniskas kļūdas dēļ e-veikalā. Noliktavu pasaule SIA patur tiesības atkāpties no pārdošanas darījuma, ja e-pārdošanas sistēmā ir notikusi acīmredzama tehniska vai cilvēciska kļūda, uz kuras pamata darījuma puses nevar pamatoti sagaidīt darījuma izpildi vai kas nav iespējama lai Noliktavu pasaule SIAizpildītu. Pasūtījuma atcelšanas gadījumā Noliktavu pasaule SIA atmaksās priekšapmaksas naudu vēlākais 14 dienu laikā.

17. Garantijas laiks ir 1 gads no preces iegādes datuma. Garantija ietver remontu un detaļu nomaiņu ar ražošanas defektiem. Garantija ir spēkā, ja precei ir veikta regulāra apkope saskaņā ar ražotāja sniegtajām instrukcijām. Ieteicamais ierīces apkopes biežums ir 1-2 reizes gadā atkarībā no ierīces lietošanas biežuma un vides apstākļiem. Garantija ir spēkā, ja precei nav mainīti sērijas numuri un prece nav izjaukta (plombes ir neskartas, ja tādas bijušas).

18. Garantija nav spēkā, ja bojājumus izraisījusi pārvietošana vai fiziska ietekme, neuzmanīga vai nepareizapreces glabāšana, lietošana un pārslodze; preces uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas un drošības prasību neievērošana, ja preci remontējusi nepilnvarota persona vai apkopes uzņēmums; no Noliktavu pasaule SIA neatkarīgu iemeslu dēļ (vandālisms, zibens, ūdens, ugunsgrēks, sprieguma izmaiņas elektrotīklā, elektrostatika, īssavienojumi u.c.) ja ir izmantoti palīgmateriāli, kurus ražotājs nav paredzējis (eļļas, smērvielas).

19. Garantija neattiecas uz preces nebūtisku skrāpējumu labošanu vai detaļu nomaiņu normāla nolietojuma dēļ, ikreizējo apkopi un lampu/spuldžu nomaiņu.

20. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu no e-veikala 14 dienu laikā no preces saņemšanas. Mēs atmaksāsim naudu par atcelto pasūtījumu (vēlākais 14 dienu laikā, un atgriešana ietver arī sākotnējās piegādes izmaksas). Atteikuma tiesības attiecas uz ikdienas sortimentā esošajiem produktiem. Preces pēc pasūtījuma, projektu pasūtījumi un pasūtījumi vairumā nevar tikt atgriezti pēc klienta pieprasījuma. Atgriežamajai precei jābūt nelietotai, oriģinālajā iepakojumā un pilnā komplektācijā. Pirms atgriešanas, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, lai vienotos par atgriešanas laiku. Atgriešanas izdevumus sedz pircējs, ja vien atgriešanas iemesls nav tas, ka atgriežamā prece neatbilst pasūtītajai (piemēram, nepareiza vai bojāta prece).Lai atgrieztu preci, Jums vienkāršā vēstulē jāiesniedz atteikuma paziņojums no preces iegādes un jānosūta uz e-pasta adresi daniels@np.lv ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas. Interneta veikals neatbild par defektiem, kas radušies pēc preces nodošanas pircējam. Interneta veikals uz patērētāja sūdzību atbild rakstiski vai telefoniski 15 dienu laikā.

21. Interneta veikals izmanto pircēja ievadītos personas datus tikai pasūtījuma apstrādei un preču nosūtīšanai pircējam. Interneta veikals nosūta personas datus uzņēmumiem, kas sniedz transporta pakalpojumus, lai preces piegādātu. Interneta veikals nosūta pircējam jaunumus un piedāvājumus uz pircēja e-pasta adresi tikai tad, ja pircējs ir izteicis savu vēlmi to darīt, ievadot mājaslapā e-pasta adresi un norādījis vēlmi saņemt tiešā pasta paziņojumus. Pircējs var jebkurā laikā atteikties no piedāvājumiem un jaunumiem, kas tiek nosūtīti uz e-pastu, par to paziņojot mums pa e-pastu vai sekojot norādījumiem e-pastā, kurā ir piedāvājumi.

22. Saskaņotajai inventāra uzstādīšanas zonai preču pienākšanas brīdī jābūt atbrīvotai, kā arī jābūt brīvai vietai preču pagaidu novietošanai. Uzstādītāju pienākums nav atbrīvot vietu no klienta precēm/atkritumiem. Novēršot darbu uzsākšanu, uzstādītājam ir tiesības iekasēt atsevišķu maksu par gaidīšanas stundām.

23. Uzstādīšanas darbu izmaksas tiek aprēķinātas atbilstoši uzstādīšanas nosacījumiem. Ja darbu izpildes laikā parādīsies nepieciešamība pēc papildu darbiem, par to nekavējoties tiks paziņots, lai vienotos par darba gala apjomu un izmaksām:

  • Saskaņotajai inventāra uzstādīšanas zonai preču atvešanas brīdī jābūt tukšai, kā arī jābūt brīvai vietai preču novietošanai. Uzstādītāji nav atbildīgi par vietas atbrīvošanu no klienta precēm. Uzstādītājam ir tiesības iekasēt atsevišķu maksu par gaidīšanas stundām.
  • Ja norunātajā laikā nav iespējams uzsākt pasūtītos montāžas darbus, par to jāpaziņo iepriekš iepriekšējā darba dienā. Par neatceltu piegādi tiek iekasēta maksa.
  • Darbu pasūtītājs nodrošina uzstādītājam visus nepieciešamos plānus un/vai rasējumus. Ja nav rasējumu vai uzstādīšanai nepieciešamās informācijas, uzstādītājam ir tiesības nekavējoties pārtraukt uzstādīšanu, lai izvairītos no turpmākiem pārpratumiem. Ja informācija rasējumos bija nepilnīga, uzstādītājiem nav pienākuma pārtaisīt jau paveiktos darbus.
  • Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt telpās apgaismojumu un 220V elektroapgādi. Ja darbi tiek veikti ārpus telpām vai telpās ir īpaša temperatūra (-1 vai vēsāka), iepriekš par to jābrīdina darbuzņēmējs.
  • Pasūtītājam vai darbu pasūtītājam ir pienākums informēt uzstādītājus par caurulēm vai kabeļiem sienā un grīdā, kas urbšanas laikā var tikt bojāti. Arī nestandarta grīdām vai sienām, kas varētu radīt papildu problēmas uzstādīšanai.