Teenindus ja korjetõstukid

Kui on vaja korjata laost peenkaupu erinevatelt tasanditelt või töötada kõrgustes, siis muudab selle töö mugavaks, turvaliseks ja efektiivseks korjetõstuk. Varem redeli abil tehtud tööd saab ära teha mugavalt ja lihtsalt, hoides niimoodi kokku tööjõukulu ja aega, võimaldades ühel inimesel teha sama ajaga ära kahe inimese töö.

4-6 meetri kõrguse peenkaubalao puhul ongi efektiivseim lahendus kõrge ladu koos korjetõstukiga.

Spetsiifilisemad aluste komplekteerimised on mugavam teha selleks disainitud komplekteerimistõstukitega. Neid on nii madalalt kui ka kõrgemalt komplekteerimiseks vastavalt vajadusele ja võimalustele. Kõige kõrgemad kitsa vahekäigu tõstukid võimaldavad aluste paigutamist kuni 17m kõrgusele ja komplekteerimist kuni 15m kõrgusel.