Käärtõstelavad / tõstelauad

Käärtõstelavad ehk hüdraulilised töölauad (kasutatakse ka nimetusi tõstelaud, käärtõstelaud, kaubaaluse tõstuk, jne) on kasutusel tootmisliinide ning erinevate tööpinkide täitmisel / tühjendamisel (automaatse kõrgusregulaatoriga); töötlevas tööstuses raskete või suurte toodete töökõrgusele tõstmiseks; kallutusfunktsiooniga töölaudu kasutatakse komplekteerimistöödel; käärtõstukid on ka kaubaliftideks nii estakaadi ääres kui korruste vahel. Kandevõimed – kuni 10 tonni – pakuvad laialt võimalusi.

Suur osa töölava-tõstukitest toodetakse kliendile sobivates mõõtudes ning tellijale vajalike vajalikke lisade ning turvavarustusega. Vaata näiteks korviga käärtõstelava, millega saab tõsta inimesi ning on mõeldud korruste vahel kauba saatmiseks.  Elektriliselt lukustuv värav muudab töö ohutuks – kui värav ei ole lukus, siis käärtõstelava ei tööta.