Uzstādīšanas darbu izmaksas tiek aprēķinātas atbilstoši uzstādīšanas nosacījumiem. Ja darbu izpildes laikā parādīsies nepieciešamība pēc papildu darbiem, par to nekavējoties tiks paziņots, lai vienotos par darba gala apjomu un izmaksām .

  • Saskaņotajai inventāra uzstādīšanas zonai preču atvešanas brīdī jābūt tukšai, kā arī jābūt brīvai vietai preču novietošanai. Uzstādītāji nav atbildīgi par vietas atbrīvošanu no klienta precēm. Uzstādītājam ir tiesības iekasēt atsevišķu maksu par gaidīšanas stundām.
  • Ja norunātajā laikā nav iespējams uzsākt pasūtītos montāžas darbus, par to jāpaziņo iepriekš iepriekšējā darba dienā. Par neatceltu piegādi tiek iekasēta maksa.
  • Darbu pasūtītājs nodrošina uzstādītājam visus nepieciešamos plānus un/vai rasējumus. Ja nav rasējumu vai uzstādīšanai nepieciešamās informācijas, uzstādītājam ir tiesības nekavējoties pārtraukt uzstādīšanu, lai izvairītos no turpmākiem pārpratumiem. Ja informācija rasējumos bija nepilnīga, uzstādītājiem nav pienākuma pārtaisīt jau paveiktos darbus.
  • Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt telpās apgaismojumu un 220V elektroapgādi. Ja darbi tiek veikti ārpus telpām vai telpās ir īpaša temperatūra (-1 vai vēsāka), iepriekš par to jābrīdina darbuzņēmējs.
  • Pasūtītājam vai darbu pasūtītājam ir pienākums informēt uzstādītājus par caurulēm vai kabeļiem sienā un grīdā, kas urbšanas laikā var tikt bojāti. Arī nestandarta grīdām vai sienām, kas varētu radīt papildu problēmas uzstādīšanai.